Miyosis Ticari V18.09.23a

Güncelleme seti yayınlandı

 

- Stok Kategori yönetimi stok miktarları ve satış fiyatı gösterildi ve bu ekrandan fiyat değiştirme sayım ve etiket çıkarma özelliği eklendi

- Cari Bakiye durumunda Alıcı - Satıcı ve Tüm Cariler listelenme özelliği eklendi

- Çek ve Senet Yönetim ekranlarında düzeltmeler yapıldı

- Çek ve Senet giriş çıkış ekranlarındaki hatalar giderildi.

- Yedekleme yapınızdaki gün hesaplaması düzeltildi

- Taksitli satış yönetiminde ana ekrana ilgili mağazanın günün gelecek ödemeleri listelenmesi sağlandı.

- Fiyat değişikliği fişinde sabit fiyat değişitirme özelliği eklendi.

- Fiyat değişikliği fişinde tanımsız stoklarda hata veriyordu giderildi.

- Kullanıcının geçmiş günlerine müdahale edememesi için mevcut gününde çalışma özelliği eklendi Kullanıcılar-->Kullanıcı Yetkilendirme Birimi -->Ana Yetki Tanımları --> İşlem Yapılacak Gün -- Hergün yada günün tarihi seçilmelidir.